Kursbeskrivning

Kursbeskrivning och kursplan i kurskatalogen

Denna kurs ger praktiska tillämpningar av de kunskaper som inhämtades i Astronomisk observationsteknik I. Det praktiska arbetet utförs under en veckas tid vid Nordic Optical Telescope på den spanska ön La Palma. I kursen skriver du en fullständig observationstidsansökan samt planering och utförande av observationerna. Kursen ger färdigheter i de olika mjukvarupaket som används för att kontrollera teleskopet, inhämta data samt reducera och bearbeta observationerna.

Lärare


Göran Olofsson, 08-5537 8524, olofsson@astro.su.se

Assistenter


Genoveva Micheva, 08-5537 8542, genoveva@astro.su.se

Plats


Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

I kursen ingår även en obligatorisk observationsresa till La Palma. Närmare detaljer för denna ges vid kursens start.

Litteratur

Kompendium som säljes av institutionen samt kompletterande utdelat material.

Preliminärt schema våren 2009

Observera att detta schema är preliminärt och kan komma att ändras under kursens gång. Eventuella ändringar meddelas i första hand av läraren och ej på denna sida.

F = Föreläsning, Lab = Laboration

Vecka Dag Starttid Sluttid Aktivitet
10 on 4/3 10.15 12.00 F1
11 må 9/3 10.15 12.00 F2
12 ti 17/3 10.15 12.00 F3
15 ti 7/4 10.15 17.00 F4 & Lab 1
16 on 15/4 10.15 12.00 Lab 2
17 ti 21/4 10.15 12.00 F5
19 ti 5/5 10.15 12.00 F6
null on 6/5 null null La Palma
null to 7/5 null null La Palma
null fr 8/5 null null La Palma
null lö 9/5 null null La Palma
null sö 10/5 null null La Palma
20 må 11/5 null null La Palma
null ti 12/5 null null La Palma
null on 13/5 null null La Palma
23 on 3/6 null null Inlämning