Forskningsprojekt

forskningsprojekt_banner

Eftersom forskningen sker vid Naturhistoriska riksmuséet hittar du nedan ett urval av de projekt som just nu genomförs. Dessa är länkade till mer information på Naturhistoriska riksmuséets hemsida. Vill du läsa om andra projekt samt utrustning som tillhandahålls för forskningsändamål kan du även läsa vidare där.