Kurser

zoosys_kurs

Kursen zoologisk systematik är en kurs på avancerad nivå, 15 hp. Den ger fördjupade kunskaper om djurens systematik och morfologi. Såväl recenta som fossila grupper behandlas. Kursen ger också insikt i fylogenetiska metoder och principer för zoosystematiskt arbete som artbeskrivning, nomenklaturregler och mikroskopisk teknik. Undervisningen är förlagd på Naturhistoriska riksmuéet, och kursen innehåller även obligatoriska fältstudier under två veckor på västkusten. Kursen ger en grund för forskarutbildning. Kursen ges november – januari.