• Seminarierummen  D449 och D501 disponeras helt av Zootis. Bokning sker på uppsatt kalender utanför rummen.
  • Föreläsningssalen D502 disponeras av Zootis tisdag eftermiddagar för seminarieverksamhet. Övrig bokning sker via BIG.
  • Lokaler på laboratorier  - kontakta avdelningsansvarig.
  • Kontorslokaler - kontakta rumskommittén.

 

Bokning av övriga föreläsningssalar i D-, E- och NPQ-husen sker via BIG, lokalbokning.big@su.se