Utbildning

Utbildning

 

All utbildning på grund- och avancerad nivå i det mer övergripande ämnet biologi organiseras och administreras av Institutionen för biologisk grundutbildning, BIG. På BIGs hemsida kan du hitta information om kursernas innehåll, upplägg och förkunskapskrav, samt hur man söker till kurser eller program.

 

Studierektorer på Zoologiska institutionen:

Ekologi: Niklas Janz
Etologi: Hans Temrin
Faunistik: Bengt Karlsson
Funktionell morfologi: Mikael Carlsson
Populationsgenetik: Linda Laikre
Forskarutbildning: Carl Gotthard

Sök program och kurser

Till utbildningskatalogen
bioresearch school