Stockholms observatorium


Institutionen för astronomi återfinns i AlbaNova universitetscentrum. Förutom forskning och undervisning anordnar vi även evenemang för allmänheten, t.ex. teleskopvisningar.
Affisch (PDF)

Astrobiologi - Liv kring andra stjärnor?


Planeter bildas i skivor av gas och stoft runt stjärnor. Idag vet vi att detta händer runt de flesta stjärnor och nya planeter upptäcks hela tiden.
Affisch (PDF)

De första stjärnorna


För cirka 13 miljarder år sedan bildades de första stjärnorna och började lysa upp universum. Hur och hur snabbt detta skedde är fortfarande en olöst fråga.
Affisch (PDF)

Galaxer - Öar i universum


Galaxer består av bortåt 100 miljarder stjärnor och kan se mycket olika ut. Trots att det är stora avstånd mellan galaxerna kan de ändå påverka varandra och tids nog även krocka.
Affisch (PDF)

Solen - Vår egen stjärna


Solen är den enda stjärnan som är tillräckligt nära för att man ska kunna studera den i detalj. Sverige äger och driver det skarpaste solteleskopet i världen.
Affisch (PDF)

Störst och coolast - AGB-stjärnor


AGB-stjärnor är universums största och kallaste stjärnor och fungerar som enorma kemiska fabriker. Stjärnvinden kastar ut stora mängder nya ämnen och molekyler som kan återanvändas för att bilda nästa generation stjärnor.
Affisch (PDF)

Supernovor - Exploderande stjärnor


Tunga stjärnor kollapsar och dör i våldsamma explosioner som under några veckor kan lysa starkare än en hel galax. I stjärnkollapsen bildas det en neutronstjärna eller ett svart hål.
Affisch (PDF)

Svarta hål - Att verka men inte synas


Ett svart hål är så tätt sammanpressat att inte ens ljus kan lämna det. Idag tror man att det finns ett supermassivt svart hål i centrum av stora galaxer som vår egen Vintergata.
Affisch (PDF)

Universums mystiska mörker


Observationer tyder på att vanlig materia som vi ser runt omkring oss enbart utgör en liten del av universums innehåll. Den största delen består istället av någonting okänt, så kallad mörk materia och mörk energi.
Affisch (PDF)