Orienteringskurserna riktar sig framför allt till dig som vill få en naturvetenskapligt relevant inblick i astronomin, utan att behöva fördjupa dig alltför mycket i matematik och fysik. De kräver endast allmän högskolebehörighet och de kan läsas i vilken ordning som helst, även om den kurs som heter Översiktskurs i astronomi kan vara lämpligast att starta med för den som inte har läst astronomi tidigare.

Undervisningen består av föreläsningar och normalt ett eller två övningsmoment per kurs. Vanligen är undervisningen förlagd på kvällstid.

Kursen Modern astronomi (15 hp), som kräver särskild behörighet i matematik och fysik från gymnasiet, liknar översiktskursen i astronomi innehållsmässigt. Skillnaden ligger framför allt i att betydligt större tonvikt läggs på de matematiska och fysikaliska aspekterna av astronomin. Denna kurs ges på kvällstid varje hösttermin, och kan rekommenderas för dig som vill få en bra grund för vidare studier inom astronomi och astrofysik.

Vår kurskatalog innehåller en förteckning över orienteringskurser under kommande terminer. Från kurskatalogen kan du också anmäla dig till orienteringskurserna via studera.nu.

Sista anmälningsdatum för vårterminens kurser är 15 oktober.

Sista anmälningsdatum för höstterminen är 15 april.

Om du missat sista anmälningsdatum kan du också söka efter eventuella restplatser på
studieplatser.nu.

Kurser under kommande terminer:

Hösten 2011

AS1010: Astronomiska världsbildens utveckling, 7,5 hp
AS1011: Svarta hål och kosmiska explosioner, 7,5 hp

Våren 2012

AS1002: Modern kosmologi, 7,5 hp
AS1003: Översiktskurs i astronomi 7,5 hp

Sommarkurs 2012

AS1003: Översiktskurs i astronomi 7,5 hp (distanskurs)