Our Head of Department, Professor Birgitta Tullberg unexpectedly passed away in her home on the night between 5th and 6th of October. She leaves us, all colleagues and friends in a state of shock and grief at her untimely death.

 

______________________________________________________________________________________________
 

Words of memory from Anders Telenius, Oikos

Less than a week ago, many Swedish ecologists received with dismay the announcement that Professor Birgitta Tullberg had suddenly passed away. The loss of one of Sweden's foremost researchers at the interface between evolutionary ecology, behavioural ecology and human behaviour weighs heavily on all of us. The Swedish association Oikos mourns the loss of the quick-witted and charismatic Birgitta not only for herself, but also for her role as an important link in the chain of successful scientists and ambassadors for our science. She exhibited an unusually wide breadth in her choice of study objects and research questions, which including ecological, evolutionary and phylogenetic studies of taxa as various as insects and their host plants, birds, and mammals (including humans). She managed to combine a very elegant and urbane image with a great ability to conduct field and laboratory activities, and was also successful as an administrator at Stockholm University where, at the time of her passing (and occasionally in the past as well), she acted as head of the department.

Besides her work at the Zoological Institute at Stockholm University, Birgitta Tullberg was active for a long time as a faithful and engaged participant in, and organizer of, Oikos conferences, meetings and other activities. She also participated in the work of the Society board - especially during the past decade as our current representative within the Nordic Association Oikos. The empty space in our hearts Birgitta leaves behind may eventually be filled by generations of new ecologists, but can of course never completely heal for her husband and two grown children.

- Anders Telenius

________________________________________________________________________________________________

 

Words of memory from Deputy Vice-Chancellor Anders Karlhede to Heads of Departments in the Science Faculty (in Swedish)

 

Vänner,
Jag har ett sorgebud att förmedla. Birgitta Tullberg har den 6 oktober hastigt lämnat oss.

Jag lärde känna Birgitta när hon var ledamot i Områdesnämnden och när hon därefter tillträdde som prefekt för Zoologiska institutionen fördjupades våra kontakter. Vi hade många samtal om frågor rörande institutionen, inte minst gällande lärarrekryteringarna till Zootis, som institutionen brukar kallas. Jag uppskattade Birgitta som en klok och engagerad prefekt och stark företrädare för sitt ämne. Det var alltid roligt att prata med henne.

Birgitta var en framstående forskare i evolutionär ekologi som aktivare än de flesta förmedlade forskningens resultat till allmänheten. Hon var ledamot i Kungl. Vetenskapsakademien, på vars hemsida hennes verksamhet vid invalet 2010 beskrivs väl på följande sätt:

’’Birgitta Tullberg är professor i evolutionär ekologi vid Zoologiska institutionen, Stockholms universitet. Hon var en av de första att utnyttja kunskap om släktskap mellan arter för att undersöka hur skilda egenskaper har utvecklats under olikartade ekologiska förhållanden. I sin forskning studerar hon bland annat utvecklingen av insekters försvar. Vissa arter har en varningsteckning som avskräcker fiender från att attackera, medan de allra flesta undgår upptäckt genom kamouflage. Forskningen belyser varför olika sätt att försvara sig utvecklas under olika omständigheter. Hon har även studerat könsskillnader och omvårdnadsbeteenden hos olika grupper av ryggradsdjur. Ett annat intresseområde är evolution av mänskligt beteende, särskilt i relation till normativ etik. Birgitta Tullberg har varit mån om att förmedla forskning till allmänheten genom föredrag, böcker och artiklar samt genom framträdanden i media.’’

Jag minns Birgitta med stor värme samtidigt som sorgen och saknaden efter henne är stor.

- Anders Karlhede

______________________________________________________________________________________________