Ekologi

Den ekologiska avdelningen karaktäriseras av en lång tradition av både tillämpad forskning och grundforskning från insekter till stora däggdjur. 
Forskningen kan idag beskrivas i fyra centrala inriktningar bestående av evolutionär ekologi, bevarandebiologi, populationsekologi och beteendeekologi. Dessa fyra inriktningar har emellertid ett stor överlapp med nära samarbeten

Forskningsprojekt

EKOLOGI

Avdelningsledare: Niklas Janz

Studierektor: Niklas Janz