Funktionell morfologi

Avdelningen för funktionell morfologi har en lång tradition av forskning med fokus på neurobiologi, endokrinologi, fortplantningsbiologi, och på senare tid även sinnesbiologi, genomik och evolution av insekters livshistoria. De organismer som studeras för närvarande är insekter, fram för allt Drosophila och fjärilar, vattenloppan Daphnia och fisk. Det finns tillgång till omfattande infrastruktur för avancerad imaging och resurser för genomik och bioinformatik.  Forskare vid avdelningen samarbetar aktivt med kollegor, både inom och utanför den egna institutionen, inom områden som "Insekters livscykler: genomik och anpassning i naturen" och "Interaktioner mellan insekter och deras värdväxter".

Forskningsprojekt

FUNKTIONELL MORFOLOGI

Avdelningsledare: Mikael Carlsson

Studierektor: Mikael Carlsson