Arbetsgrupper

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Svensk institutionswebbplats A (skal)
  4. Om oss
  5. Arbetsgrupper
  6. Jämställdhet och likabehandling

Jämställdhet och likabehandling

 

Ingen ska behöva känna sig kränkt, diskriminerad eller känna obehag pga könstillhörighet, etnisk ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, funktionshinder eller sexuell läggning.

Prefekten utser arbetsgruppen för jämställdhetsfrågor. Arbetsgruppen, som är öppen för alla, ska följa upp och arbeta för ökad jämställdhet vid institutionen. Arbetsgruppen ska verka för att en öppen debatt om jämställhetsaspekter förs. Som exempel har institutionen under åren bl.a. haft terminsupptakt med jämställhet som tema, diskussionsseminarier, filmvisningar m.m.

Institutionen skall verka för att allas erfarenheter tas tillvara. Jämställdhet mellan kvinnor och män ska beaktas i samband med all verksamhet. Att jämställdhetsaspekten har beaktats ska redovisas i samband med förslag och beslut. Läs mera om jämställdhet, jämlikhet och likabehandling på SU här.

 Vi som är medlemmar i gruppen är:

Kontakta oss gärna om du har frågor eller förslag!

 

 

 

Bokmärk och dela Tipsa

 

Besöksadress:
Svante Arrhenius väg 18b

Postadress:
Zoologiska institutionen
Stockholms universitet
Svante Arrhenius väg 18b
109 61 Stockholm