Zoologiska institutionen har ett aktivt miljöarbete där vi jobbar med att begränsa vår negativa miljöpåverkan. Institutionen ska genom dess arbete bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Detta gör vi genom att ta miljöhänsyn i vår dagliga verksamhet och att regelbundet utvärdera vårt miljöarbete för att ständigt kunna förbättra oss.

...

...

...

...

...