Du kan läsa zoologi inom ramen för fyra olika masterprogram (länkarna går till programbeskrivningarna i SISU):

Du hittar mer information om programmen hos BIG. Där ser du också vilka kurser som ingår i de olika programmen, vilka som är obligatoriska och vilka förkunskapskrav de har. De flesta masterkurser ges på engelska.