Institutionen är också involverad i olika rymd- och ballongprojekt, främst i stora ESA/NASA-projekt, såsom radioteleskopet Herschel Space Observatory och infrarödteleskopet James Webb Space Telescope, men också i det huvudsakligen svenska ballongprojektet POGO.

 
Teleskopet i AlbaNovas kupol
 
 

I AlbaNova universitetscentrum finns sedan 2007 ett teleskop som drivs och används av Institutionen för astronomi för utveckling och testning av nya instrument. Teleskopet är ett reflektorteleskop och har en spegeldiameter på 1 meter, vilket gör det till ett av Sveriges största. Projektet har finansierats med hjälp av en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Nordiska optiska teleskopet
Svenska 1-m solteleskopet

Forskare:
Dan Kiselman
Bengt Larsson
Stefan Larsson
Mats Löfdahl
Göran Olofsson
Göran Scharmer
Peter Sütterlin

Forskningsingenjörer:

Hans-Gustav Florén
Guus Sliepen
 

Du kan hitta kontaktuppgifter under Personal.