Solfysik

Solfysik

Solfläckar observerade med SST

Solen är vår närmaste stjärna och kan därför studeras med mycket hög precision. Institutionen för astronomi är hemvist för Institutet för solfysik, där både teoretisk och observationell solfysikforskning bedrivs. Institutet för solfysik är en nationell resurs under vetenskapsrådet och ansvarar för det svenska solteleskopet, SST, på kanarieön La Palma. Forskningen vid institutet är huvudsakligen inriktad mot studier av sofläckar, småskaliga magnetfält, spektrallinjebildning och solens kromosfär.

För mer information, se institutets hemsida.
Stockholms universitets Institut för solfysik

Du kan hitta kontaktuppgifter under Personal.

Institut för solfysik

Namn Titel E-post/Telefon
Institutet för solfysik
Tillhör : Institutionen för astronomi
Föreståndare : Göran Scharmer
Alexander Pietrow Doktorand alex.pietrow@astro.su.se 08‑55378528
Andrii Sukhorukov Postdoc andrii.sukhorukov@astro.su.se 08‑55378525
Carolina Robustini Doktorand carolina.robustini@astro.su.se 08‑55378507
Dan Kiselman Universitetslektor dan@astro.su.se 08‑55378531
David Bühler Postdoc david.buhler@astro.su.se 08‑6747247
Gregal Vissers Postdoc gregal.vissers@astro.su.se 08‑55378528
Göran Scharmer Adjungerad professor scharmer@astro.su.se 08‑55378532
Hiva Pazira Doktorand hiva.pazira@astro.su.se
Jaime De La Cruz Rodríguez Postdoc jaime@astro.su.se 08‑55378559
Jayant Joshi Postdoc jayant.joshi@astro.su.se 08‑55378525
Johan Pires Bjørgen Doktorand johan.bjorgen@astro.su.se 08‑55378507
Jorrit Leenaarts Universitetslektor jorrit.leenaarts@astro.su.se 08‑55378550
Joäo Manuel Da Silva Santos Doktorand joao.dasilva@astro.su.se 08‑55378515
Lewis Fox Forskningsingenjör lewis.fox@astro.su.se
Mats Löfdahl Forskare mats@astro.su.se 08‑55378503
Peter Sütterlin Supportastronom pit@astro.su.se 08‑55378559
Sanja Danilovic Forskare sanja.danilovic@astro.su.se 08‑55378530
Sara Esteban Pozuelo Postdoc sara.esteban@astro.su.se 08‑6747247
Tine Libbrecht Doktorand tine.libbrecht@astro.su.se 08‑55378530
Tomas Hillberg Forskningsingenjör hillberg@astro.su.se 08‑55378558

Kontakt

Prefekt
Peter Lundqvist
Tel: 08-5537 8518, e-post: prefekt@astro.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Jesper Sollerman
Tel: 08‑5537 8554, e-post: jesper@astro.su.se