Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet och Institutet för solfysik annonserar 4 lediga doktorandtjänster i astronomi. Sista ansökningsdatum 2 maj 2017. Ref.nr SU FV-0885-17. Se utlysningen. Respektive forskargrupp lämnar följande information om tjänsterna:

Modellering av sammanslagningar i kompakta dubbelsystem (1 tjänst)

Doktorandtjänst i extragalaktisk astronomi (1 tjänst)

Doktorandtjänster i solfysik (2 tjänster)