Postdoktorer i astronomi (inriktning supernovor respektive solfysik) vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2017-09-30. Ref.nr SU FV-2397-17. Se utlysningen.