Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet utlyser en anställning som
postdoktor inom ett (eller flera) av följande områden:

  • Solfysik (särskilt i samband med den svenska solteleskopet på La Palma)
  • Galaxutveckling (observationella studier av stjärnbildande galaxer vid låg och hög rödförskjutning)
  • Supernovor och gammastrålningsutbrott (teoretiska och/eller observationella studier, möjligen kopplade till "Intermediate Palomar Transient Facility")

Sedan 1/1-2013 är institutionen för astronomi värd för Institutet för Solfysik (ISF)
en nationell infrastruktur som stödjs av Vetenskapsrådet. Vi är också en en del av
"the Oskar Klein Centre for CosmoParticle Physics" (OKC) liksom "Stockholm Astrobiology
 Centre". Mer information om forskningen vid institutionen
finns här.

Institutionen består av cirka 12  professorer/lektorer, ett femtontal forskare och postdoktorer,
och över 20 doktorander. 

Sökande bör sända en meritförteckning, publikationslista och en redovisning av forskningsintressen
och erfarenhet, samt ombesörja att två rekommendationsbrev skickas direkt till registrator (med
angivande av Ref nr SU FV-0914-13).
Använd försättsbladet som finns längst ned på sidan.

Ansökan (helst i pdf-format) skickas till registrator@su.se

Kvalifikationer: doktorsexamen vid tillträde, och som vid ansökningsdatumet inte är äldre än 5 år.
Tillträde efter överenskommelse.

För ytterligare frågor kontakta:
Göran Scharmer (solfysik):    scharmer@astro.su.se
Göran Östlin (galaxutveckling):  ostlin@astro.su.se
Claes Fransson (supernovor):  claes@astro.su.se

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Fackliga företrädare
Anqi Lindblom-Ahlm (SACO), 08-1207 6298, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST), tfn 08-16 2000 (vx), och Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Välkommen med din ansökan senast: 2a maj 2013