Postdoktorer i solfysik (3 tjänster) vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2018-01-31. Ref.nr SU FV-3962-17. Se utlysningen.