Omtentamen i "Översiktskurs i astronomi" (AS1003):
Onsdagen den 28:e augusti, kl. 18:00 - 21:00 i sal FB52