Säkraste sättet att få svar på frågor är via e-post, på fragor@astro.su.se.

För mer brådskande ärenden, kontakta Alexis Brandeker på tel. 08-5537 8539.