Obligatoriska kurser som ingår i masterprogrammet

Astrofysikalisk gasdynamik, AN, 7,5 hp (AS7002)
Stjärn- och planetbildning, AN, 7,5 hp (AS7015)
Interstellära mediets fysik, AN, 7,5 hp (AS7001)
Astrofysikaliska strålningsprocesser, AN, 7,5 hp (AS7005)
Högenergiastrofysik, AN, 7,5 hp (AS7008)
Stjärnors slutstadier, supernovor och gammastrålningsutbrott, AN, 7,5 hp (AS7016)
Astronomisk observationsteknik I, AN, 7,5 hp (AS7003)
Galaxer, AN, 7,5 hp (AS7007)
Astronomisk observationsteknik II, AN, 7,5 hp (AS7004)

Självständigt arbete i astronomi, AN, 30 (AS9001) eller 45 hp (AS9002)

Obligatoriska kurser för de studenter som inte läst dessa eller motsvarande inom sina tidigare studier
Kosmologi, AN, 7,5hp (AS7009)
Stjärnornas struktur och utveckling, AN, 7,5 hp (AS7020)

Valfria kurser 7,5-22,5 hp, däribland:

Stjärnatmosfärer, AN, 7,5 hp (AS7017)

Astrofysikalisk magnetohydrodynamik, AN, 7,5 hp (AS7019)