Kursbeskrivning, kursplan, anmälningsinformation och länk till webbanmälan finns i Stockholms universitets kurskatalog på webben. För att komma dit, klicka på länken nedan. Notera att detta är en distanskurs och att det inte förekommer några sammankomster, förutom under tentamenstillfällena (se nedan).

Kursbeskrivning

Målet med kursen är att ge en god överblick av dagens astronomi. Under kursens gång berörs alla områden som ingår i modern astronomi, från vårt eget solsystem till universums storskaliga struktur. Vi tar upp det vetenskapliga arbetssättet, och tittar på instrument och observationsteknik. I kursen behandlas stjärnornas struktur och utveckling, Vintergatan och andra galaxer samt universums födelse och utveckling. På vägen gör vi uppehåll vid speciella objekt som pulsarer, kvasarer och svarta hål.

Lärare

 Göran Östlin. Korrespondens via kurssidan i Mondo (mer om Mondo nedan).

  E-postadress (angående registrering och annan administration):  studieinfo(snabel-a)astro.su.se

Assistent

Anders Nyholm. Korrespondens via kurssidan i Mondo

Kurslitteratur

Comins, N. F. & Kaufmann, W. J. III, Discovering the Universe, 10:e upplagan (paperback), W. H. Freeman and Co, New York.

Kursboken kan köpas i bl.a. Akademibokhandeln i city, Mäster Samuelsgatan 32, Stockholm och i nätboklådor som Bokus, Adlibris eller Amazon.com/Amazon.co.uk. Utöver böckerna tillkommer även en laborationsinstruktion, men den finns under kurssidan i Mondo.

OBS! Prisskillnaden mellan olika företag kan vara mycket stor, trots samma ISBN-nummer. Ibland kan boken levereras med extramaterial, såsom CD-skiva eller inloggningskod till bokförlagets hemsida, vilket kan motivera en viss prisskillnad. Det kan vara idé att höra efter med säljaren vad som gäller för den bok som de säljer. För kursen krävs endast boken, så det är upp till dig att avgöra om du vill betala för extramaterial.

I nödfall kan även upplaga 9 av boken användas. De flesta avsnitt är identiska.

Förberedelser

  • Se till att du har uppgifterna för ditt SU-konto (se Mer om Mondo nedan)
  • Se till att du har program installerade för att läsa mp3- respektive PDF-filer

Plats

Kursen ges på distans (inga sammankomster), förutom tentamen (se nedan). Kursen startar den 28 augusti.

Examination

Skriftlig tentamen i lokal i AlbaNova, samt laboration, som genomförs på distans. Tentamen genomförs preliminärt lördagen den 2 december kl. 13:00-16:00. Omtentamen genomförs preliminärt lördagen den 13 januari 2018, kl. 13:00-16:00.

Schema

Kursens struktur, inklusive viktiga tidpunkter, finns i dokument under kurssidan i Mondo. V.g. läs dessa i samband med kursstarten.

Mer om Mondo

Om du har anmält dig via nätet (antagning.se eller liknande), bör du ha fått uppgifter till ditt SU-konto, d.v.s. användarnamn och tillhörande lösenord. Då kan du logga in i Mondo. I annat fall finns information om hur man får sitt SU-konto under sidan http://mondo.su.se .
Väl inloggad i Mondo kommer du att kunna se fliken   ÖK i astronomi, distans 2017.  Via den fliken når du vår kursplats. Observera att vår institutionen inte administrerar Mondo, utan det handhas av IT & media (kontaktuppgifter via mondo-länken ovan). Så fort kurssidan i Mondo öppnats rekommenderar vi att du besöker den för att informera dig om upplägg m.m.. Kursstart är den 28 augusti.