Kursbeskrivning

Kursen behandlar de gasdynamiska processer som är viktiga inom astronomin. Vi går igenom de grundläggande ekvationer som beskriver gasrörelser. Inverkan av förhållanden som magnetfält, chocker, turbulens, instabiliteter, gravitation och strålning undersöks. Kursen ger också en introduktion till de numeriska metoder som finns för att lösa de gasdynamiska ekvationerna.

Lärare

Stephan Rosswog, 08-5537 8529, stephan.rosswog@astro.su.se

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Kompendium "Astrophysical Gas Dynamics" av Stephan Rosswog.

Examination

Skriftlig tentamen, inlämningsuppgifter, skriftlig redovisning av laborationer

Schema

Detta är ett preliminärt schema och mindre ändringar kan förekomma. Dessa ändringar meddelas i allmänhet av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet
35 29/8 10:15-12:00 F1
  31/8 10:15-12:00 F2
36 4/9 13:15-15:00 RÖ1
  5/9 10:15-12:00 F3
  7/9 10:15-12:00 F4
38 19/9 10:15:12:00 F5
  21/9 10:15-12:00 F6
39 25/9 10:15-12:00 RÖ2
  26/9 10:15-12:00 F7
  28/9 10:15-12:00 F8
40 2/10 10:15-12:00 RÖ3
  3/19 10:15-12:00 F9
  5/10 10:15-12:00 F10
41 10/10 10:15-12:00 F11
  12/10 10:15-12:00 F12
42 19/10 10:00-14:00 Tentamen
  20/10 13:15-15:00 RÖ4
47 24/11 13:00-17:00 Omtentamen