Kursbeskrivning

I kursen studeras de fysikaliska processer som ger upphov till den strålning vi observerar inom astronomin. Ämnen som behandlas är bland annat Maxwells ekvationer, retarderade potentialer, multipolstrålning, spektralfördelning och Larmors formel. Denna kunskap används sedan för att beskriva uppkomsten av bromsstrålning, synkrotronstrålning och Comptonstrålning. Kursen avslutas med tillämpningar på dessa emissionstyper.

Lärare

Claes-Ingvar Björnsson, 08-5537 8519, bjornsson@astro.su.se

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Rybicki, G. B. och Lightman, A. P., 2004, Radiative Processes in astrophysics, ISBN-13: 978-0-471-82759-7, ISBN-10: 0-471-82759-2

Examination

Skriftlig tentamen. En obligatorisk laboration.

Schema

Observera att detta är ett preliminärt schema och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.


F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

 
Vecka Datum Tid Moment
35 30/8 13:00-15:00 L1
  1/9 13:00-15:00 L2
36 6/9 13:00-15:00 L3
  8/9 13:00-15:00 L4
37 13/9 13:00-15:00 L5
38 20/9 13:00-15:00 L6
  22/9 13:00-15:00 L7
    15:00-17:00 RÖ1
39 27/9 10:00-12:00 Lab
40 4/10 13:00-15:00 L8
  6/10 13:00-15:00 L9
41 11/10 13:00-15:00 L10
  13/10 13:00-15:00 L11
42 18/10 13:00-15:00 L12
  20/10 13:00-15:00 RÖ2
43 25/10 13:00-17:00 Tentamen
48 29/11 13:00-17:00 Omtentamen