Kursbeskrivning

Denna kurs ger praktiska tillämpningar av de kunskaper som inhämtades i Astronomisk observationsteknik I. Det praktiska arbetet utförs dels vid Onsala Rymdobservatorium dels som fjärrobservationer på Nordic Optical Telescope, La Palma. I kursen skriver du en fullständig observationstidsansökan samt planering och utförande av observationerna. Kursen ger färdigheter i de olika mjukvarupaket som används för att kontrollera teleskopet, inhämta data samt reducera och bearbeta observationerna.

Lärare

Matthew Hayes, 08-5537 8521, matthew.hayes@astro.su.se

Assistent 

Simon Eriksson, 08-5537 8547, simon.eriksson@astro.su.se

Plats

 Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

I kursen ingår även en obligatorisk observationsresa till Onsala. Närmare detaljer för denna resa ges vid kursens start.

Litteratur

Endast utdelat material.

Examination

Genomfört observationsprojekt och inlämnad rapport

Preliminärt schema

Schemat kommer att publiceras närmare kursstart. Kursen går under period 2, dvs vecka 12 - 22.

Observera att detta schema är preliminärt och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Sådana ändringar meddelas i första hand av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.


F = Föreläsning

Vecka Dag Tid Aktivitet