Kursbeskrivning

Kursens mål är att ge grundläggande kunskaper om högenergetiska processer i universum och hur dessa kan studeras, både teoretiskt och observationellt. Objekt som supernovor, gammablixtar, vita dvärgar, neutronstjärnor, svarta hål studeras. I kursen behandlas även fysikaliska processer som kan ge upphov till den observerade strålningen, som massöverföring i binära system, acceleration av relativistiska partiklar och neutrinoastronomi.

Lärare 

Claes-Ingvar Björnsson 08-5537 8519, bjornsson@astro.su.se

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Rybicki, G. B. och Lightman, A. P., Radiative Processes in Astrophysics, 2004, ISBN 978-0-471-82759-7
Utöver boken tillkommer även kursmaterial som delas ut under kursen.

Examination

Skriftlig tentamen. Ett obligatoriskt, individuellt projekt med skriftlig och muntlig redovisning.

Schema

Observera att detta schema är preliminärt och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet
44 3/11 13:00-15:00 F1
45 8/11 13:00-15:00 F2
  10/11 13:00-15:00 F3
46 15/11 13:00-15:00 F4
  17/11 13:00-15:00 F5
47 22/11 15:00-17:00 F6
  24/11 13:00-15_00 F7
    15:00-17:00 RÖ1
49 6/12 15:00-17:00 F8
  8/12 15:00-17:00 F9
50 13/12 13:00-15:00 F10
    15:00-17:00 RÖ2
    13:00-17:00 Redovisningar
51 22/12 10:00-14:00 Tentamen