Kursbeskrivning

Kosmologi är studiet av universums utveckling och storskaliga struktur. Kursen behandlar det tidiga universum, inflationsmodellen, universums expansion och strukturformation. Begrepp som mörk materia och mörk energi studeras, liksom metoder för att mäta kosmologiska parametrar.

Lärare

Jesper Sollerman, 08-5537 8554, jesper@astro.su.se

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Ryden, B., Introduction to Cosmology, SECOND edition, 2016, ISBN: 978-1-107-15483-4

 

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter, litteraturuppgift med skriftlig och muntlig presentation.

Schema

Kursen ges under andra hälften av hösten. Schemat kommer senare under våren.

F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet
    10:00-12:00 F1
    10:00-12:00 F2
    10:00-12:00 F3
    13:00-15:00 F4
    10:00-12:00 F5
    10:00-12:00 F6
    10:00-12_00 F7
    13:00-15:00 RÖ1
    10:00-12:00 F8
    10:00-12:00 F9
    10:00-12:00 F10
    13:00-15:00 RÖ2
    10:00-12:00 F11
    10:00-12:00 F12
    13:00-15:00 RÖ3
    10:00-17:00 Redovisningar
    10:00-14:00 Tentamen