Kursbeskrivning

Kosmologi är studiet av universums utveckling och storskaliga struktur. Kursen behandlar det tidiga universum, inflationsmodellen, universums expansion och strukturformation. Begrepp som mörk materia och mörk energi studeras, liksom metoder för att mäta kosmologiska parametrar.

Lärare

Jesper Sollerman, 08-5537 8554, jesper@astro.su.se

Plats

Sal FC61, plan 6, AlbaNova, Roslagstullsbacken 21, Stockholm.

Litteratur

Ryden, B., Introduction to Cosmology, 2002, ISBN 0-8053-8912-1

Examination

Tentamen, inlämningsuppgifter, seminarier samt litteraturuppgift med skriftlig och muntlig presentation.

Schema

Observera att detta schema är preliminärt och att mindre ändringar kan förekomma under kursens gång. Dessa ändringar meddelas i allmänhet direkt av läraren och endast i undantagsfall på denna sida.

F = Föreläsning, RÖ = Räkneövning

Vecka Dag Tid Aktivitet
43 26/10 10:00-12:00 F1
45 8/11 10:00-12:00 F2
  10/11 10:00-12:00 F3
  11/11 13:00-15:00 F4
46 15/11 10:00-12:00 F5
  17/11 10:00-12:00 F6
47 22/11 10:00-12_00 F7
    13:00-15:00 RÖ1
  24/11 10:00-12:00 F8
49 6/12 10:00-12:00 F9
  8/12 10:00-12:00 F10
    13:00-15:00 RÖ2
50 13/12 10:00-12:00 F11
51 20/12 10:00-12:00 F12
    13:00-15:00 RÖ3
2 10/1 10:00-17:00 Redovisningar
  13/1 10:00-14:00 Tentamen