Var vänlig observera att laborationerna och allt material till dem är upphovsrättsskyddade. Materialet är avsett för användning i undervisningen vid Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet. För användning i andra sammanhang måste tillstånd först inhämtas från studierektor för grundutbildningen.

Instruktion för laborationsrapporter

För varje laboration krävs en inlämnad skriftlig rapport. På framsidan ska följande uppgifter finnas:

 • Studentens namn
 • Personnummer
 • E-postadress/telefon
 • Inlämningsdatum
 • Laborationens namn
 • Kursens namn
 • Kurskoden för kursen (AS****)

Om ej annat angivits i instruktionerna ska rapporttexten innehålla:

 • En kort inledande sammanfattning (abstract)
 • Ett introduktionsavsnitt
 • En fullständig redovisning av lösningarna till alla uppgifter
 • En sammanfattning och/eller ett diskussionsavsnitt

Detaljerade instruktioner finns i dokumentet "Things to consider when writing the report". Om du vill använda typsättningsspråket LaTeX för att skriva din rapport, vilket är populärt bland fysiker och astronomer, kan du få tips i filen report.tex (kräver även bildfilen example.ps).

Våra datorlaborationer utförs oftast i Linuxmiljö. Du kan hitta användbara tips på kommandon i Unix/Linux-kommandolistan.

Astrofysikaliska strålningsprocesser, AS 7005

1.  Radiation (PDF) (648 Kb)  (PDF)
Programfil ( Programfil (radiation.sav) (192 Kb) ) och variabler ( variabler (radiation_data.xdr) (2177 Kb) )

Astrofysikaliska spektra, AS 7006

1. Stellar and emission line spectra (PDF) (1147 Kb) (PDF)
2. 
Spectrix 1.1 (3359 Kb)  (innehåller bibliotek med öppen källkod; av licensskäl tillhandahåller vi källkoden till dessa bibliotek här:  Spectrix 1.1 source code (3761 Kb) .)

Kosmologi, AS 7009

1.  Spectral lines and redshifts (PDF) (71 Kb)  (PDF)

Introduktion till galaxer och kosmologi, AS 3001

1.  The cosmic distance scale (PDF) (511 Kb)  (PDF)
Analysverktyg ( The cosmic distance scale (PDF) (511 Kb) )
2. The Colour-Magnitude Relation for Elliptical Galaxies
Plottningsverktyg ( Plottningsverktyg (earlyfit.sav) (75 Kb) )

Stjärnornas struktur och utveckling, AS 7010

1.  Modelling stars on the zero-age main sequence (PDF) (390 Kb)  (PDF)
Stellar structure modelling programme (65 Kb)
Visualisation tool (116 Kb)

Kontakt och hjälp

Om du har frågor är du välkommen att kontakta laborationsassistenten:

Andreas Sandberg, 08-5537 8542, sandberg@astro.su.se