Institutionen för astronomi

 1. Du är här:
 2. Start
 3. Institutionen för astronomi

  Välkommen till Institutionen för astronomi!

  Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet, Stockholms observatorium, är Stockholms centrum för forskning och utbildning inom astronomi och astrofysik.

  Undervisning sommaren och höstterminen 2021 på Institutionen för astronomi

  Med anledning av att Folkhälsomyndigheten lyft rekommendationen om distansundervisning fr.o.m. 2021-06-01, har rektor fattat beslut (Dnr. SU FV-1.1.2-1620-20) att universitetet gradvis kan återgå till undervisning och examination på campus. All undervisning och examination ska följa aktuella regler och rekommendationer från andra myndigheter. Besked om höstterminens undervisning ska lämnas i så god tid som möjligt, dock senast 2021-07-20.

  Vad forskar vi om?

  Vad händer med solen när den dör? Kan man se svarta hål? Vad händer när galaxer krockar? Dessa och många andra frågeställningar behandlas i den forskning som bedrivs på institutionen.