Observera att alla publikationer från institutionen ska ange namnet Institutionen för astronomi, Stockholms universitet, eller på engelska Department of Astronomy, Stockholm University. Detta är institutionens officiella namn som måste anges korrekt för att institutionen och universitetet ska kunna tillgodoräkna sig publikationen i den interna statistiken och vid fördelning av anslag. Att utöver det officiella namnet ange "Stockholms observatorium / Stockholm Observatory" är tillåtet men frivilligt.

Alla publikationer som du är författare eller medförfattare på ska registreras i DiVA-databasen vid Stockholms universitet. Ta därför för vana att registrera din publikation i samband med publiceringen.

Registrera publikationer i DiVA

Vid problem med registrering i DiVA

Kontakta institutionens helpdesk om du behöver hjälp med registreringen.