Utöver informationen nedan, finns det även populärvetenskapliga forskningsaffischer att ladda ner. Forskningsaffischer

Galaxer och kosmologi

Kosmologin är den gren av astrofysiken som studerar universums struktur och ursprung och är nära sammankopplad med studiet av galaxbildning och galaxutveckling. Galaxer och kosmologi
 

Solfysik

Institutionen för astronomi är hemvist för Institutet för solfysik, där både teoretisk och observationell solfysikforskning bedrivs. Solfysik
 

Stjärnor, planeter och astrobiologi

Inom detta område studeras stjärnor och planeter, tillsammans med de ämnen och processer som ingår i deras livscykel. Stjärnor, planeter och astrobiologi
 

Supernovor, gammablixtar och kompakta objekt

Massiva stjärnor slutar sina liv i gigantiska explosioner, och slutresultatet är kompakta objekt i form av neutronstjärnor och svarta hål. Supernovor, gammablixtar och kompakta objekt
 

Beräkningsastrofysik

Beräkningsastrofysik är det forskningsområde där komplexa astrofysikaliska processer studeras genom avancerade datormodeller. Beräkningsastrofysik
  

Instrumentering

Vid institutionen bedrivs aktiv utveckling av instrument för användning vid internationella observatorier. Instrumentering