En grundpelare inom modern astronomisk forskning är beräkningsastrofysiken. De fysikaliska förhållandena i astrofysikaliska miljöer som stjärnor och galaxer är omöjliga att återskapa i laboratoriet, men ofta även för komplexa för att kunna beskrivas med enkla matematiska modeller. Genom att skapa komplexa datormodeller av de relevanta fysikaliska processerna kan vi tolka observationella resultat bättre och öka vår förståelse av underliggande astrofysikaliska processer och fenomen. I denna mening kan beräkningsastrofysiken sägas vara den experimentella grenen av astronomisk forskning. I takt med att vi får allt kraftfullare datorer kan vi skapa alltmer detaljerade simuleringar av komplexa astronomiska fenomen.

 
Simulerad bild av en HII-region inuti ett turbulent molekylärt moln.
Simulerad bild av en HII-region inuti ett turbulent molekylärt moln.
 

Vid institutionen utvecklas beräkningsverktyg för alla våra forskningsområden, från solfysiken till kosmologin. Vi har en särskild specialisering inom beräkningsverktyg (med och utan magnetfält) för gasdynamik och strålningstransport. För simuleringarna används parallela datorsystem och superdatorer.

 

Du kan hitta kontaktuppgifter under Personal.