Institutionen är också involverad i olika rymd- och ballongprojekt, främst i stora ESA/NASA-projekt, såsom radioteleskopet Herschel Space Observatory, infrarödteleskopet James Webb Space Telescope och exoplanet missionerna Cheops och Plato, men också i det huvudsakligen svenska ballongprojektet POGO.

 
Teleskopet i AlbaNovas kupol
 
 

I AlbaNova universitetscentrum finns sedan 2007 ett teleskop som drivs och används av Institutionen för astronomi för utveckling och testning av nya instrument. Teleskopet är ett reflektorteleskop och har en spegeldiameter på 1 meter, vilket gör det till ett av Sveriges största. Projektet har finansierats med hjälp av en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

Institutionen har också en liten heliostat + teleskop för solobservationer: undervisning och tester.

 

Svenska 1-m solteleskopet

ESA

JAMES WEBB SPACE TELESCOPE

 

Du kan hitta kontaktuppgifter under Personal.