Solfysik

Solfysik

Solfläckar observerade med SST

Solen är vår närmaste stjärna och kan därför studeras med mycket hög precision. Institutionen för astronomi är hemvist för Institutet för solfysik, där både teoretisk och observationell solfysikforskning bedrivs. Institutet för solfysik är en nationell resurs under vetenskapsrådet och ansvarar för det svenska solteleskopet, SST, på kanarieön La Palma. Forskningen vid institutet är huvudsakligen inriktad mot studier av sofläckar, småskaliga magnetfält, spektrallinjebildning och solens kromosfär.

För mer information, se institutets hemsida.
Stockholms universitets Institut för solfysik

 

Medarbetare

Namn Titel E-post/Telefon
Andriienko, Oleksii Supportobservatör oleksii.andriienko@astro.su.se
Bühler, David Post-doc david.buhler@astro.su.se 08‑6747247
Calvo, Flavio Post-doc flavio.calvo@astro.su.se
Castillus, Rickard Ekonomiansvarig rickard.castillus@astro.su.se 08‑55378564
Danilovic, Sanja Forskare sanja.danilovic@astro.su.se 08‑55378530
Da Silva Santos, Joäo Manuel Doktorand joao.dasilva@astro.su.se 08‑55378515
de la Cruz Rodriguez, Jaime Forskare jaime@astro.su.se 08‑55378559
Díaz Baso, Carlos José Post-doc carlos.diaz@astro.su.se
Druett, Malcolm Keith Postdoc malcolm.druett@astro.su.se
Esteban Pozuelo, Sara Post-doc sara.esteban@astro.su.se 08‑6747247
Hillberg, Tomas Forskningsingenjör hillberg@astro.su.se 08‑55378558
Kianfar, Sepideh Doktorand sepideh.kianfar@astro.su.se 08‑55378558
Kiselman, Dan Universitetslektor dan@astro.su.se 08‑55378531
Leenaarts, Jorrit Universitetslektor jorrit.leenaarts@astro.su.se 08‑55378550
Libbrecht, Tine Doktorand tine.libbrecht@astro.su.se 08‑55378530
Löfdahl, Mats Forskare mats@astro.su.se 08‑55378503
Morosin, Roberta Doktorand roberta.morosin@astro.su.se
Pietrow, Alexander Doktorand alex.pietrow@astro.su.se 08‑55378528
Pires Bjørgen, Johan Doktorand johan.bjorgen@astro.su.se 08‑55378507
Rivero Losada, Illa Doktorand illa.rivero.losada@su.se
Robustini, Carolina Doktorand carolina.robustini@astro.su.se 08‑55378507
Scharmer, Göran Adjungerad professor scharmer@astro.su.se 08‑55378532
Skan, Moa Doktorand moa.skan@astro.su.se
Sütterlin, Peter Supportastronom pit@astro.su.se 08‑55378559
Vissers, Gregal Postdoc gregal.vissers@astro.su.se 08‑55378528
Yadav, Rahul Post-doc rahul.yadav@astro.su.se

Kontakt

Prefekt
Peter Lundqvist
Tel: 08-5537 8518, e-post: prefekt@astro.su.se

Studierektor för forskarutbildningen
Jesper Sollerman
Tel: 08‑5537 8554, e-post: jesper@astro.su.se