Solfläckar observerade med SST
 
 

Solen är vår närmaste stjärna och kan därför studeras med mycket hög precision. Institutionen för astronomi är hemvist för Institutet för solfysik, där både teoretisk och observationell solfysikforskning bedrivs. Institutet för solfysik är en nationell resurs under vetenskapsrådet och ansvarar för det svenska solteleskopet, SST, på kanarieön La Palma. Forskningen vid institutet är huvudsakligen inriktad mot studier av sofläckar, småskaliga magnetfält, spektrallinjebildning och solens kromosfär.

För mer information, se institutets hemsida.
Stockholms universitets Institut för solfysik

Forskare:

Axel Brandenburg
Dan Kiselman
Mats Löfdahl
Göran Scharmer
Peter Sütterlin

Forskningsingenjör

Guus Sliepen

Forskarstuderande:

Vasco Henriques
Hiva Pazira

 

Du kan hitta kontaktuppgifter under Personal.