Forskning vid institutionen

På institutionen bedrivs både teoretisk och observationell forskning inom astronomi och astrofysik. Studieobjekten kan vara så nära som solen eller så långt bort som de mest avlägsna galaxer.

Forskningsområden.

Det finns också ett starkt intresse för instrumentbygge.

Instrumentering

Astronomiseminarier

Vid våra forskningsseminarier presenteras aktuell astronomisk forskning inom astronomins alla områden. På våra seminariesidor kan du läsa mer om seminarieprogrammet och se schemat över aktuella seminariehållare. Seminarier.