AlbaNova-teleskopet
Foto: Theresa Riem
 

 

Institutionen för astronomi förfogar över ett teleskop i AlbaNovas kupol. Teleskopet, som är ett av Sveriges största optiska teleskop, har en spegeldiameter på en meter och en brännvidd på elva meter. Vikten är 2,3 ton och teleskopet tillverkades av Astro Optik i Tyskland.

Den 31 oktober 2007 lyftes teleskopet, inklusive fundament, in i kupolen. Dess primära astronomiska användningsområde är utveckling och utprovning av instrument och kamerautrustning. På grund av placeringen i Stockholms innerstad, med ogynnsamma ljusförhållanden, används teleskopet däremot inte av institutionens forskare i någon större utsträckning för observationer av astronomiska forskningsobjekt. För detta krävs oftast större och bättre placerade forskningsteleskop.

 
Ringnebulosan, M57, fotograferad genom AlbaNova-teleskopet
Ringnebulosan, M57, fotograferad genom AlbaNova-teleskopet
 

Teleskopet har införskaffats och drivs i samarbete med Institutionen för tillämpad fysik vid Kungliga tekniska högskolan, som använder instrumentet för forskning inom miljöfysik. Teleskopprojektet har kunnat genomföras med hjälp av en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.

 
Ulf Wahlgren klipper bandet vid invigningen av teleskopet
Ulf Wahlgren klipper bandet vid invigningen av teleskopet
 

 Den 8 januari 2009 invigdes AlbaNova-teleskopet officiellt i närvaro av representanter från Stockholms universitet och KTH. Evenemanget uppmärksammades i massmedia och även en grupp från allmänheten fick chansen att titta genom teleskopet. 

Institutionen för astronomi erbjuder allmänheten möjligheten att under särskilda visningskvällar under vinterhalvåret besöka observatoriet och titta genom AlbaNova-teleskopet. Visningarna hade en mycket populär och lyckad premiär i februari 2009. För mer information och bokningar, se teleskopvisningar.