Säkraste sättet att få svar på frågor är via e-post, på fragor@astro.su.se.