Som en del av konferensen NORNDIP kommer Dr Susanne Aalto från Chalmers att ge en presentation:

Titel: Into the cold: the life and death of galaxies