Den 17e augusti 2017 då började eran av multibudbärarastronomi: Ligo/Virgo detektorerna upptäckte gravitationsvågor från sammansmältningen av två neutronstjärnor och därefter såg teleskop runt hela världen efterdyningarna av den här kollisionen över hela det elektromagnetiska spektrumet. Observationen av den här sällsynta händelsen med två olika budbärare - gravitationsvågor och elektromagnetiska vågor - ledde till flera vetenskapliga genombrott. Till exempel visade det att sådana händelser producerar de kosmiska explosioner som kallas gammastrålningsutbrott, att de kastar ut stora mängder av de tyngsta elementen som, t.ex platina, i rymden och att gravitationsvågor färdas med ljusets hastighet - precis som Einsteins Allmänna Relativitetsteori förutsåg. På grund av detta så firades upptäckten som "Årets genombrott 2017" av den vetenskapliga tidskriften Science.

Den observerade elektromagnetiska strålningen sänds ut på grund av det radioaktiva sönderfallet av nyskapade tunga ämnen och kallas makronovor (eller kilonovor). Förståelsen av sådana händelser kräver ett brett spektrum av fysik som inkluderar Allmän relativitetsteori, kärnfysik och Strålningstransport. Den här forskarskolan ger en grundlig introduktion till dessa ämnen från världsledande experter.

Mer information kan hittas här

Bild från en simulering som visar sammansmältningen av två neutronstjärnor.
Bild från en simulering som visar sammansmältningen av två neutronstjärnor.