Institutionen för astronomi organiserar en JWST Master Class Workshop för att ge astronomer den kunskap som är nödvändig för att skicka in framgångsrika observationförslag för James Webb Space Telescope (JWST). Workshopen består av salsföreläsningar och praktiska övnings-sessioner i observationsförslagsverktygen. Workshopen har ingen registreringsavgift men registrera er vänligen på workshophemsidan

James Webb Space Telescope in Space