Genom att titta lång bort kan astronomer se tillbaka i tiden. De mest avlägsna galaxer man har hittat utsände sitt ljus när universum var mindre än en miljard år gammalt. En av den astronomiska forskningens huvudfrågor är att förstå hur galaxerna har bildats och  utvecklats under universums livstid. Göran Östlin kommer att berätta om ett stort projekt som använder rymdteleskopet Hubble för att öka förståelsen av de galaxer som kan observeras i det avlägsna universum. En central fråga är att förstå hur ljus från vätgas i galaxerna tar sig ut och kan upptäckas av astronomer på jorden.

Om föreläsaren
Göran Östlin är professor i astronomi vid Stockholms universitet och ledamot av Kungl. Vetenskapsakademien. Disputerade 1998 vid Uppsala Universitet på an avhandling om blå kompakta galaxer, och var efter det postdockor vid Institut d'Astrophysique de Paris. Sedan 2001 är han verksam vid Stockholms universitet och 2008 utnämndes han till professor. Hans forskning rör galaxer, hur de uppkommer och utvecklas och han använder i sin forskning kraftfulla teleskop på marken och i rymden.

Direktsänds via su.se/play