mosaic

 

Institutionen för astronomi vid Stockholms universitet utlyser 5 doktorandplatser i följande ämnen (detaljerade beskrivningar på engelska):

 

För frågor angående projekten kontaktas projektledarna som är listade i respektive projektbeskrivning ovan.

Detaljer om ansökningskrav och procedurer hittas här