Institutionen har nu 5 stycken lediga doktorandtjänster inom

- Supernovor

- Kilonovor

- Första stjärnorna

- Galaxer

- Explosiva fenomen på solen

Deadline för ansökningar är 23 april. Mer information finner du här