Universitetslektor i astrofysik vid Institutionen för astronomi. Sista ansökningsdag: 2018-01-31. Ref.nr SU FV-3277-17. Se utlysningen.