Användbar information för nyanställda vid Institutionen för astronomi har samlats i dokumentet Useful information for new employees (617 Kb) (engelska).