Som ett led i Stockholms universitets arbete för ökad jämställdhet och kvalitet i
forskningen, initierades jämställdhetsarbetet vid institutionen för astronomi 1994, då
den första jämställdhetsplanen upprättades. Jämställdhetsplanen ska fungera som ett
verktyg i jämställdhetsarbetet. Institutionen har två kontaktpersoner för
jämställdhetsfrågor, en professor (Garrelt Mellema) och ett av institutionens
skyddsombud (Sandra Åberg). Jämställdhetsombuden ska synliggöra institutionens
jämställdhetsarbete, hålla sig informerade om jämställdhetsarbetet vid andra
institutioner, samt föra information vidare till institutionens anställda.