Miljödokument för Stockholms universitet hittas på

Miljöwebben

Miljöavvikelser och förbättringar rapporteras in med

SAMIR (Säkerhet-Arbetsmiljö-Miljö-InRapportering)

Miljöplaner för institutionen för astronomi: