Oändligt stort?

Idag tror vi att universum är oändligt stort. Det kan verka svindlande att rymden aldrig tar slut. Men eftersom universum hade sin början för cirka 13,7 miljarder år sedan och information inte kan nå oss snabbare än ljusets hastighet, finns det faktiskt en gräns bortom vilken vi inte kan se. Forskare vid institutionen försöker förstå hur och varför universum utvecklades till det vi kan se idag. Är du nyfiken på att få veta mer om vårt universum kan du läsa orienteringskursen "Modern kosmologi".
 
Oändligt stort (17860 Kb)
 

Vart är du på väg?

Människan har alltid fascinerats av rymden. Med hjälp av teknikens framsteg har vi idag lyckats med både obemannade satelliter och bemannade rymdfärder. Vid institutionen bedrivs aktiv utveckling av instrument för användning vid olika internationella rymdteleskop. 
 
 

Även solen har fläckar

Solen är vår närmaste stjärna och kan därför studeras med mycket hög precision. Solfläckar syns som mörka fläckar på Solen och beror på att den är något kallare i de områdena. Institutionen för astronomi är hemvist för Kungl. Vetenskapsakademiens Institut för solfysik som driver det svenska solteleskopet, SST, på kanarieön La Palma. SST är idag det största solteleskopet i världen.
 
 

Fulländad

När stjärnor dör ger de upphov till de vackraste och mest extrema skådespelen i universum. Beroende på hur tung en stjärna är kan den sluta sitt liv på mycket olika sätt - allt från att den långsamt och tyst tynar bort till att den exploderar i en jättesmäll, en så kallad supernova. Materialet som kastas ut i slutstadiet av en stjärnas liv kan återanvändas för att bilda nya stjärnor och kanske även nya planeter.
 
Forskare vid institutionen arbetar med att studera de olika stadierna i en stjärnas liv - från födelse till död. Vill du veta mer kan du läsa orienteringskursen "Svarta hål och kosmiska explosioner".
 
Fulländad (8072 Kb) .
 

Där stjärnor föds

När stoft och gas i ett molekylärt moln börjar dra ihop sig och blir tillräckligt täta, bildas det en stjärna. Ur samma material kan det även bildas planeter och slutligen möjligen liv. Institutionen deltar i Stockholms universitets Forskarskola för astrobiologi för att studera hur planeter bildas och utvecklas och för att studera förekomsten av komplexa molekyler i universum. Dessa tros vara en förutsättning för uppkomsten av liv.
 
 

Nyfiken på astronomi?

Vi ger kurser i astronomi på allt från grundläggande till avancerad nivå. Se våra kurser. Vi ordnar även öppna föreläsningar och teleskopvisningar under särkilda kvällar under vinterhalvåret.